Eğitimlerimiz

Armoni Kekemelik Terapisi

Armoni Dil ve Konuşma Merkezi kekemelik terapilerindeki hedefler, kişiye akıcı konuşma kontrolü kazandırılması ve kişinin kekemeliğe karşı duyarsızlaştırılmasıdır. Terapiler bireysel ve grup terapisi şeklinde uygulanmaktadır.

Akıcı Konuşma Kontrolü
Kekemelik sorunu yaşayan kişilerin her zaman aynı şiddette kekelemedikleri bilinmektedir. Kaygı ve stresin arttığı dönemlerde kekemelik şiddeti de artış gösterir. Bu gibi durumlarda kekemelik kişinin konuşmasını kontrol altına alır ve konuşma akıcılığımızı yakalamakta güçlük çekeriz.
Armoni Dil ve Konuşma Merkezi bireysel terapilerinde;
a) Konuşma Hızı Kontrolü
b) Diyafram Nefesi ve Kontrolü
c) Oral Motor Kontrolü
d) Akıcılık Kontrolü
üzerinde durulmaktadır.

Duyarsızlaştırma 
Duyarsızlaştırma kekemelik terapilerinde çok önemli bir yere sahiptir. Duyarsızlaştırma, kekemelikle ilgili olumsuz düşüncelerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalardır. Amacımız kekemelik ile savaşıp onu ortadan tamamen kaldırmak değil, kekemeliğe karşı duyarsızlaşıp öğrenilen yöntemlerle kekemeliği kontrol altına almaktır.