Kurumsal

Beyza TUNCA

Uzman Psikolog

Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü
 
Lisans: İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü
 
Kendiside kekemelik problemi yaşayan Beyza Tunca, 2016 yılında Armoni Eğitim Merkezinde Kekemelik Terapilerine katılmış ve kekemeliğini kontrol altına almıştır. Yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra merkezimizde Uzman Psikolog olarak görev almaya başlamıştır. 
 
Lisans eğitiminin üç yılını İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tamamlamıştır. İzmir’de bulunduğu süre boyunca İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri ve psikoloji stajının yanı sıra, özel eğitim ve kliniklerde stajlarını tamamlayarak, gerekli eğitimlerden geçerek çalışma alanına girdi. Yüksek lisans eğitimi süresince de süpervizör eşliğinde bireysel ve grup terapileri yürütme eğitimi aldı ve deneyim kazandı. Halen çeşitli eğitimler ile mesleki bilgi ve becerisini arttırmaya yönelik adımlar atmaktadır.
 
 
Aldığı Eğitimler ve Uyguladığı Testler
 
· MMPI Kişilik Testi
 
· WISC-R (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği)
 
· KKM (Kısa Kognitif Muayene)
 
· Objektif / Projektif Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri
 
1. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi,
 
2. Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi,
 
3. Kent E-G-Y Testi,
 
4. Ankara Gelişim Tarama Envanteri,
 
5. Frostig Görsel Algı Testi
 
6. Lousia Düss Psikanalitik Hikayeler Testi,
 
7. Beier Cümle Tamamlama Testi,
 
8. Rotter Cümle Tamamlama Testi,
 
9. Goodenough- Harris Bir İnsan Çiz Testi,
 
10. Kinetik Aile Çizimi Testi,
 
11. Ev-Ağaç-İnsan Resim Çizme Testi
 
12. Cattell 2-A/3-A Zeka Testi
 
Katıldığı Seminerler
 
· Alzheimer Kader mi? Dokuz Eylül Üniversitesi Geriatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan IŞIK.
 
· Evrimsel Açıdan Kadın ve Erkeklerin Uzun Süreli Eşleşme Stratejileri, Uzman Psikolog Berfin Dobrucalı
 
· Aile Mahkemelerinde Çalışan Psikologların Görev Yetki ve Sorumlulukları, İzmir 6. Aile Mahkemesi Uzmanı Psikolog Nurgül İyilikçi
 
· Afet ve Travma: Psikolojik Etkileri ve Psikososyal Destek, Prof. Dr. Nuray Karancı
 
· Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Çalışan Psikologların Görev, Rol ve Sorumlulukları, Psikolog Serenay Ağmaz
 
· Gediz Psikoloji Günleri