Danışan Görüşleri

Tüm danışan görüşlerimizi okumak için tıklayınız.
Görüş yazmak için tıklayınız.
Sunum Hikayeleri

Tüm hikayeleri okumak için tıklayınız.

Hikaye : KRAL,SARAY VE DEĞİRMENCİ

Hikayeyi Oku

Kekemelik Hakkında Bilmediklerimiz

Size saldıran ve sizi yargılayan olumsuz iç sesimizi betimlemek için kullanılan patolojik eleştirmen özellikle kekemelik problemi yaşayan kişilerde çok acımasız ve çok konuşkandır. Sürekli olarak "yine başaramayacaksın", "yine '...' harfini söyleyemeyeceksin", "seninle dalga geçecekler", "rezil olacaksın" gibi gereksiz gevezelik yapan bu kötü iç ses en küçük hatamızı yakaladığında bizi hırpalar


Kekemelik problemi yaşayan bireylerin karşılaştığı önemli sorunlardan bir tanesi de nefes alış-veriş düzeninin sağlanamamasıdır. Stresin ve kaygının arttığı anlarda nefesimizi tutarak konuşmaya çalışırız ki bu imkansız bir durumdur. Yapılan hatalardan bir tanesi de nefesi almış olduğumuz nefesi sonuna kadar verip nefes bittikten sonra konuşmaya çalışmaktır. Azda olsa nefesi alırken konuşmaya çalışmak kekemelik problemi yaşayan bireylerin yaptığı hatalardan bir tanesidir. Yapılması gereken ise nefesi diyaframımıza acele etmeden sakince almak ve nefesi verirken konuşmaya başlamaktır.

 

 

 

 


Çocuğunuz eğer çok fazla televizyon e bilgisayar karşısında zaman geçiriyorsa bu konuşmasının gelişimini engeller ve kekemelik problemini yenmesine engel olur. Anne babanın televizyon izleme ve bilgisayar oynama saatlerine sınır koyması gerekmektedir.

 

 


Okul öncesi dönemi kekemelik problemi yaşayan çocuklarınızla her gün en az 20 dakika hikaye veya masal okuma etkinlikleri yapabilirsiniz. Bu okumalar sırasında dikkat edilmesi gereken konu; okumanın vurgulu, yavaş ve tane tane olmasıdır. Burada çocuğunuzun sizi örnek alarak vurgulu, yavaş ve tane tane konuşması hedeflenir. Çocuğunuz böylece daha rahat ve akıcı konuşabilecektir. Yine aynı şekilde çocuklarınızla günde 1 saat oyun oynamanız onların akıcı konuşmaları açısından çok önemlidir.

 


>> Oyun Oynama: Her gün en az 1 saat ( anne ile 30 dakika baba ile 30 dakika) çocuğunuzla onun istediği oyuncakla ve istediği şekilde oyunlar oynayın. Yine burada yukarıda belirtildiği gibi konuşma hızımızı oldukça düşürmemiz gerekmektedir. Burada oyunun eğitim oyuncaklarıyla değil de basit kurguları olan oyuncaklarla olması ( evcilik, tamircilik gibi) önemlidir. Çocuğunuz neyle oynamayı seviyorsa her zaman onun istediği şeyle oynayın. Unutmayın oyunlar ve oyuncaklar onların dünyasıdır.


Erken dönem kekemelik prbleminde 3 yaşını doldurmuş ve şartları uygun olan çocukların mutlaka kreşe ya da anaokuluna gönderilmesi gerekmektedir. Eğer bu mümkün değilse sık sık parka çıkarılıp yaş grubuyla oyunlar oynanması sağlanmalıdır. Yaşıtlarıyla iletişim kurması konuşma probleminin azalmasını sağlayacaktır.

 


2-6 yaş döneminde kekemelik problemi yaşayan çocuklar için dikkat edilmesi gereken diğer konu ise üzüntü, alay, ceza ve eleştiridir. Çocuğunuz kekelediği zaman onun farkedeceği şekilde üzülmek "yine konuşamadım ve anne babamı üzdüm" şeklinde algılanacak ve çocuğunuzu strese sokacaktır. Aynı şekilde konuşmasıyla alay etmeniz, konuşması yüzünden ona cezalar vermeniz stres ve kaygı seviyesini arttıracak ve konuşması daha da bozulacaktır.


2-6 yaş döneminde kekemelik problemi yaşayan çocukların ebeveynlerinin en çok dikkat etmesi gereken konu, çocuklarının konuşmalarına müdehale etmemeleridir. Çocuklar konuşurken sanki problem yaşamıyormuş gibi sakince dinlenmelidirler. Konuşmaları onlar yerine tamamlanmamalı ve kesinlikle sakin ol, heyecanlanma, biz seni dinleriz merak etme, yavaş konuş gibi uyarılarda bulunulmamalıdır.


2-6 yaş arasındaki çocukların dil gelişimleri oldukça hızlı ilerler. Bu yaş döneminde yer alan çocukların %4'ünde "Erken Kekemelik Dönemi" olarak adlandırılan konuşma problemi görülür. Bu çocukların %75'i (4 çocuktan 3 tanesi) sosyal destek sağlandığı ve doğru yaklaşım sergilendiği zaman, problemden kendiliğinden kurtulabilirler. Bu yaş döneminde yapılacak erken tanı ve önleyici müdahale yöntemlerinin de etkili olduğu gözlemlenmiştir. Geriye kalan %1'lik kısmı ise kekemelik problemini kalıcı olarak yaşayabilirler.

 

 


Kekemeliğin genellikle 2-7 yaşları arasında ender olarak da yaşamın daha sonraki yıllarında başladığı belirtilmektedir. 


Okul çağındaki çocukların %5'i konuşma bozukluğun sahip olup, kekemelik konuşma bozuklukları arasında %0.8'lik bir dilimi kapsamaktadır. Kekemeliğin çocuklarda yaygınlık oranı yabancı kaynaklarda %1 olarak görülürken, Ankara'daki ilkokul çocuklarında yapılan bir taramada yaygınlığın %1.6 ve %3.1 arasında bulunmuştur. 


Kekemelik sadece bir konuşma engeli değildir. Sosyal yaşantı içerisinde bir engeldir. Toplum, sözel iletişime önem verir ve üyelerinin rahat, akıcı konuşmalarını bekler. Kekeme olmak, kişiye farklı bir sosyal ve ekonomik dezavantaj yükler. Kekemelik bir iletişim bozukluğu olmasına rağmen, soruna eşlik eden duygusal bir yönü vardır. Kekemeliğin doğal yapısı, bireyin duygusal düzenini bozabilir. Kekemeler konuşmalarının ne zaman akıcı olacağından veya kekemeliğin ne zaman ortaya çıkacağından emin değillerdir. Kekeleyen kişiler, özellikle çocuklar hayal kırıklığı, utanma ve kızgınlık hissedebilirler. Bu olumsuz duyguların bireyin benlik imajı üzerinde zararlı etkileri olabilir. (Swan 1993)


Kekemeliğin en geniş ve sistemli tanımını Wingate yapmıştır. Wingate, kekemeliği sözel ifadenin akıcılığında, seslerin ve hecelerin istem dışı, duyulabilen ya da duyulamayan yinelemeler ve uzatmalar biçiminde sık, fark edilebilir, ancak kontrol edilemeyecek biçimde kesintiye uğraması şeklinde tanımlamıştır. Ayrıca bazen heyecan, sıkıntı, korku, sinirlilik gibi olumsuz duyguların kekemeliğe eşlik edebileceği vurgulanmıştır.


Doğru, güzel ve iyi bir sesin sahip olması gereken özellikler; İşitilebilir, Esneklik ve Akıcılıktır...


Konuşma sırasında sözlerin etkisi %7, ses tonunun etkisi %38, beden dilinin etkisi %55 dir.


Konuşmayı anlamlı hâle getirmek için vurgu ve tonlamaya dikkat etmeniz gerekir.


Konuşma sırasında dinleyiciler ile kurulacak göz teması önemli bir noktadır. Göz teması sayesinde dinleyicilerin dikkati dağılmadan sizi dinlemelerini sağlayabilirsiniz.


Diyafram nefesi etkili ve güçlü konuşmanın olmazsa olmazıdır. Ses titremelerini diyafram nefesi ile ortadan kaldırabilirsiniz.


Anlaşılır ve güzel konuşmanın en önemli konularından bir tanesi konuşma hızıdır. Hızınızın dakikada 90-110 kelime arasında olmasına dikkat etmelisiniz.


Tümünü Gör

Tiyatro Kulübü

"Konuşabilecek miyim" Kaygısı Yerine, "Artık Konuşabiliyorum" Özgüvenini Kazanma Sahnesinde Sende Yerini Al!